Het Ruimtemodel Vlaanderen

Het RuimteModel Vlaanderen

Een toolbox voor ruimtelijke analyse, simulatie en optimalisatie van landgebruik  

Zoekt modelmatige oplossingen voor huidige en toekomstige ruimtelijke uitdagingen op regionale schaal 

Rapporteert ruimtelijke data en resultaten online en/of offline. 

map

Ruimtelijke Analyse
Ontdek de vele facetten van de Vlaamse ruimte aan de hand van gedetailleerde data, indicatoren en analyses van het actuele landgebruik. 

Path

Simulatie
Welke gevolgen hebben autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en verwachte internationale trends op het (toekomstig) landgebruik in Vlaanderen? 

Ontdek aan de hand van ruimtelijke simulatie de veranderingen in de Vlaamse ruimte zoals we die verwachten en wensen 

Target

Optimalisatie
Wat zijn de beste locaties voor de inplanting van bedrijventerreinen, infrastructuur, energieproductie installaties, groene zones, enz… ? 

Zoek de optimale locaties aan de hand van ruimtelijke optimalisaties. 

Onze projecten

Waar woont de Vlaming in 2035?

wwv

Betonstop 2020-2040

betonstop

Ontsnipperingstool

ot

Founding Fathers

Ruimtelijke vraagstukken beperken zich niet tot één administratie, beleidsniveau, kennisdomein of specialisme. Ze gaan dwars door al deze klassiek scheidingslijnen heen. Het RuimteModel wordt bijgevolg ook ingezet door gebruikers binnen verschillende administraties, zowel op Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau. Naast beleidskeuzes worden onze beslissingsondersteunende tools ook ingezet om strategische keuzes van privébedrijven te onderbouwen.

Om de kennisuitwisseling te maximaliseren en het gebruik en beheer van het RuimteModel te vergemakkelijken, worden de ontwikkelaars en gebruikers verenigd in de zogenaamde Founding Fathers van het RuimteModel.

Onze experten

Karolien Vermeiren

Business Developer

Lien Poelmans

Team Coordinator

Leen Van Esch

Expert Spatial Modelling