Simulatie

 

Welke gevolgen hebben autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en verwachte (internationale) trends op het toekomstig landgebruik in Vlaanderen?

Simulaties gebeuren in het RuimteModel Vlaanderen met de SimulatieTool. Deze brengt het veranderende landgebruik in Vlaanderen op de middellange termijn in kaart met als doel de impact van (ruimtelijke) beleidskeuzes te simuleren en op die manier het effect in te schatten van maatregelen die worden overwogen.

De tool wordt ingezet voor de ontwikkeling en analyse van landgebruiksscenario’s. Deze scenario’s simuleren autonome ontwikkelingen die enerzijds rekening houden met de geobserveerde landgebruiksdynamieken in het verleden, en anderzijds regels en terugkoppelingen instellen in functie van huidige beleidsvisies. Bijvoorbeeld wat als het beleid verdichtingsmaatregelen stimuleert? Hoe ziet Vlaanderen eruit in 2050 indien de betonstop wordt ingevoerd?

De SimulatieTool maakt gebruik van een landgebruiksmodel op basis van Cellulaire Automaten en genereert een jaarlijkse output op een resolutie van typisch 1 hectare.

Simulatiemodel