Optimalisatie

Wat zijn de beste locaties voor de inplanting van bedrijventerreinen, infrastructuur, energieproductie installaties, groene zones, enz...?

De OptimalisatieTool kan worden ingezet voor elk ruimtelijk optimalisatieprobleem, met name allocatie- en inplantingsvraagstukken, waarin een afweging wordt gemaakt met betrekking tot het invullen van de ruimte. Het gaat met name om complexe ruimtelijke optimalisatieproblemen waarin een veelheid van gekoppelde aspecten aan de orde zijn of waarin erg verschillende en vaak tegenstrijdige belangen spelen. 

De OptimalisatieTool toetst de kwaliteit van een oplossing af aan de hand van ruimtelijke criteria. Hierbij kan een groot aantal ruimtelijke criteria in rekening worden gebracht. Typisch worden ruimtelijke criteria ingevoerd als kaartlagen of worden ze tijdens de optimalisatie-iteraties berekend aan de hand van de GDX-scripting tool. Dat maakt dat de optimalisatiemethode snel opgebouwd kan worden, op maat van het ruimtelijke vraagstuk en flexibel is om aangepast te worden aan verschillende toepassingen.

De tool is in staat om een groot gebied, of een grote hoeveelheid aan rastercellen, simultaan door te rekenen.

Door deze eigenschappen is de OptimalisatieTool een geschikte tool om in te zetten voor de ondersteuning van participatief overleg, waarbij de belangen van verschillende stakeholders met elkaar verzoend moeten worden. De OptimalisatieTool berekent op basis van de verschillende criteria van verschillende stakeholders de best haalbare oplossingen, of met andere woorden oplossingen die rekening houden met verschillende standpunten.