Ruimtelijke Analyse

Ontdek de vele gezichten van de Vlaamse ruimte aan de hand van gedetailleerde data, indicatoren en analyses van het actuele landgebruik

GDX scripting tool

De GeoDynamiX scripting tool, of verkort de GDX scripting tool, is een belangrijke functionaliteit die voor ruimtelijke analyses wordt ingezet. De GDX scripting tool is een door VITO ontwikkelde ‘map algebra’ tool en ondersteunt het opstellen van rekenprocedures die op een computationeel efficiënte wijze complexe operaties op raster- en vectorkaarten uitvoeren.  

Zo bevat de GDX scripting tool bijvoorbeeld functionaliteiten om op een snelle manier clusters van aangrenzende rastercellen die aan een bepaalde set van voorwaarden voldoen te identificeren. Deze functionaliteit wordt onder andere gebruikt om de mate van versnippering in Vlaanderen in kaart te brengen. 

ruimtelijke data

Bij het uitvoeren van de analyses wordt er gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide ruimtelijke databank bestaande uit de meest recente kaartlagen beschikbaar in Vlaanderen. Het gaat hierbij zowel om data die wordt verzameld bij o.a. verschillende bronnen binnen de Vlaamse overheid als om afgeleide datalagen die worden ontwikkeld binnen het kader van het RuimteModel.  

Voorbeeld hiervan is het landgebruiksbestand voor Vlaanderen dat, in opdracht van departement Omgeving, wordt ontwikkeld en onderhouden door VITO en dat als één van de belangrijkste datalagen van het RuimteModel Vlaanderen geldt. Het landgebruiksbestand is een raster-gebaseerde databank op een resolutie van 10x10 meter, waaruit verschillende landgebruikskaarten en/of ruimtelijke typologieën kunnen worden afgeleid.