CASES

Platform ter ondersteuning van het luchtkwaliteitsbeleid

Ondiepe geothermiepotentieel Wallonië

Vlaamse emissie-inventaris water

Waar woont de Vlaming in 2035?


 

BREGILAB hernieuwbare elektriciteit in België uitbouwen

Toekomstscenario’s voor de ruimtelijke groei en stadsklimaat van Indische steden

Analyse van woongebieden

Ruimtelijke toekomstscenario’s voor Wallonië

Betonstop 2020-2040

Duurzame ruimtelijke toekomstscenario’s voor Niamey

Ruimtelijke toekomstscenario’s voor Tanger en Marrakech

Landgebruiksbestand

Systeemmodel

Warmtekaart Vlaanderen

Energiekeuzehulp

Naar koolstofneutrale industrie in Europa

Knoop- en plaatswaarde

Draaiboek voor Regionale Energiestrategieën

Evaluatie van bedrijventerreinen

Een ruimtelijke analyse van luchtverontreiniging, omgevingslawaai en hittestress

De waterbodemverkenner

Het Ruimterapport

Walkabilityscore-tool

Ruimtelijke indicatoren voor gemeentes

Zwerfvuil type-omgevingen

Monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen

Ruimtelijke toekomstscenario's voor Vlaanderen

Ontsnipperingstool

Het ZoekZoneModel