Case Study

Betonstop 2020-2040

Waar woont de Vlaming in 2035?


 

BREGILAB hernieuwbare elektriciteit in België uitbouwen

Toekomstscenario’s voor de ruimtelijke groei en stadsklimaat van Indische steden

Vlaamse emissie-inventaris water

Het Ruimterapport

Ruimtelijke toekomstscenario’s voor Wallonië

Ruimtelijke toekomstscenario’s voor Tanger en Marrakech

Duurzame ruimtelijke toekomstscenario’s voor Niamey