Wat we doen

We bieden onze expertise aan als dienst waarbij we werken aan oplossingen voor complexe ruimtelijke problemen met behulp van drie soorten ruimtelijke tools: analyse, dynamische simulatie en optimalisatie tools. We ontwikkelen ook een aantal producten om ruimtelijke tools en modellen efficiënt uit te voeren

Ruimtelijke tools

map

Ruimtelijke Analyse

Ontdek de vele facetten van de Vlaamse ruimte aan de hand van gedetailleerde data, indicatoren en analyses van het actuele landgebruik. 

Path

Simulatie

Welke gevolgen hebben autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en verwachte internationale trends op het (toekomstig) landgebruik in Vlaanderen? 

Ontdek aan de hand van ruimtelijke simulatie de veranderingen in de Vlaamse ruimte zoals we die verwachten en wensen 

Target

Optimalisatie

Wat zijn de beste locaties voor de inplanting van bedrijventerreinen, infrastructuur, energieproductie installaties, groene zones, enz...? Zoek de optimale locatie aan de hand van ruimtelijke optimalisaties. 

  Hoe we onze tools inzetten

  • We werken aan oplossingen voor complexe ruimtelijke problemen met behulp van drie soorten ruimtelijke tools: analyse, dynamische simulatie en optimalisatie tools
  • Ter ondersteuning van onze ruimtelijke tools verzamelen en verwerken we (ruimtelijke) data tot een ruimte en gedetailleerde database.
  • We maken onze resultaten op verschillende manieren toegankelijk, afhankelijk van de behoeften van de klant.
  • Onze expertise en tools passen we toe op meervoudige en multidisciplinaire vraagstukken.
  • We sluiten aan op complementaire (thematische) modellen;
  • en creëren samen nieuwe geïntegreerde modellen.

  Ruimtelijke producten

  WEISS

  Water Emission Inventory Support System

  eiss

  EISSA

  Emission Inventory Support System Air

  DEA

  Dynamische EnergieAtlas