Waar woont de Vlaming in 2035?


 

De woningmarkt verandert: klassieke huizen maken meer en meer plaats voor meergezinswoningen. Het woongedrag wijzigt, de huishoudenssamenstelling eveneens. De vraagt rijst welke vragen er in de toekomst aan de woningmarkt zullen worden gesteld, vanuit de verwachte demografische groei en het (evoluerend) woongedrag: de toekomstige ‘woonbehoefte’. En welke van de beschikbare ruimte voor wonen hebben we nog nodig, uitgaande van die ‘woonbehoefte’?

Samen met HIVA (KULeuven) en Spatie werd onderzocht aan de hand van verschillende scenario’s: 
- hoeveel woningen en van welk type we nodig hebben in de toekomst; 
- welke ruimte voor nieuwe woningen er nog beschikbaar is in Vlaanderen en hoeveel woningen daarop gerealiseerd kunnen worden, en,
- of dat potentiële woningaanbod ‘matcht’ met de toekomstige behoefte. 

De match tussen vraag en aanbod geeft aan dat er op Vlaams niveau méér plaats is voor nieuwe woningen dan er vraag is! Er is echter niet altijd een match van de woonbehoefte met het type woningen dat aangeboden (kan) wordt/worden.

Met de resultaten van deze studie die tot op gemeenteniveau worden ontsloten, geven we regionale en lokale besturen handvaten om de groei of evolutie van het ruimtebeslag te matchen met de lokale woonbehoefte.

Lees meer

Webinar "Waar woont de Vlaming in 2035?"

In opdracht van: Vlaams Planbureau voor Omgeving

2021-2022