Betonstop 2020-2040

De Vlaamse overheid heeft in zijn Strategische Visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) het basisprincipe van ruimte­neutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte door ruimtebeslag terug te dringen tot 0 ha. Deze stand-still in bijkomende ruimte inname wordt ook wel de betonstop genoemd. Sinds 2019 voert HOGENT een onderzoek uit over de ruimtelijke en financiële impact van deze betonstop.

Het project focust hierbij zowel op het verleden, het heden als op de toekomst. Om een zicht te krijgen over mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen, werden door VITO twee scenario’s doorgerekend met het Ruimtemodel Vlaanderen:

- een growth-as-usual (GAU) scenario waarbij de evolutie van de huidige groei van het ruimtebeslag zich zonder inmenging verderzet tot 2040;

- een BRV-scenario waarbij het ruimtebeslag wordt bijgestuurd volgens de principes uiteengezet in de strategische visie van het BRV.

De simulaties wijzen uit dat tegen 2040 meer dan 20.000ha aan open ruimte in Vlaanderen zou kunnen worden gevrijwaard van ruimtebeslag indien de principes van het BRV ingaan. Dit kan door een relatief beperkte verdichting van alle goed gelegen kernen in Vlaanderen. Het lijkt dan ook aangewezen om een deel van het bestaande juridische aanbod dat een hoge waarde heeft voor de open ruimte te schrappen.

Lees meer

additional land take by 2050 in blue (decrease in red) according to GAU (above) vs BRV (below) scenario

Eigen financiering

in samenwerking met HOGENT

2019-2023