Founding Fathers

Het RuimteModel Vlaanderen wordt in elke toepassing ingezet op maat van de behoeften van de gebruiker. De toolbox evolueert daardoor snel en wordt bij quasi elke toepassing uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. Het Founding Fathers principe stelt dat het geheel van functionaliteiten en data dat zo ontstaat, steeds beschikbaar is voor de gehele groep. Op die manier draagt elke gebruiker via zijn eigen toepassing bij tot de constante ontwikkeling van het RuimteModel.

Elke gebruiker treedt per definitie toe aan de Founding Fathers groep en kan daardoor beschikken over de hele toolbox om een oplossing op maat van de concrete vraagstelling uit te werken.

Elke twee jaar ongeveer nodigt VITO haar Founding Fathers vrijblijvend uit om ervaringen te delen in een interactieve workshop. Op die manier blijven de Founding Fathers op de hoogte van recente evoluties en uitbreidingen van de toolbox en krijgen ze de mogelijkheid om nieuwe trends te signaleren die de toekomstige ontwikkelingen van het RuimteModel Vlaanderen kunnen sturen.