Ontsnipperingstool

Wegen en andere transportinfrastructuur vormen vaak gevaarlijke barrières voor dieren die hun leefgebieden versnipperen. Deze barrières veroorzaken verkeersslachtoffers, maar zorgen ook voor het ontstaan van kleine, meer of minder geïsoleerde gebieden waarin een aantal soorten niet goed kunnen overleven. Ingrepen zoals ecoducten of tunnels kunnen zorgen voor een ‘ontsnippering’, maar zijn vaak dure investeringen. Om ervoor te zorgen dat de investeringen goed besteed zijn, is er nood aan een kwantificering van de potentiële effecten van ontsnipperingsmaatregelen.

VITO ontwikkelde de Ontsnipperingstool dat locaties voor potentiële ontsnipperingsmaatregelen aanduidt en de effecten van ontsnippering op leefgebieden (migratie- en leefhabitat) van soorten kwantificeert. 

Dankzij deze tool en diens resultaten kunnen gericht en efficiënt ontsnipperingsmaatregelen worden uitgerold.

In samenwerking met het Instituut Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap Wegen en Verkeer

2016