CASES

Platform ter ondersteuning van het luchtkwaliteitsbeleid

Ondiepe geothermiepotentieel Wallonië

Vlaamse emissie-inventaris water

Waar woont de Vlaming in 2035?


 

BREGILAB hernieuwbare elektriciteit in België uitbouwen

Analyse van woongebieden

Landgebruiksbestand

Energiekeuzehulp

Warmtekaart Vlaanderen

Naar koolstofneutrale industrie in Europa

Knoop- en plaatswaarde

Een ruimtelijke analyse van luchtverontreiniging, omgevingslawaai en hittestress

De waterbodemverkenner

Het Ruimterapport

Walkabilityscore-tool

Ruimtelijke indicatoren voor gemeentes

Zwerfvuil type-omgevingen