Monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen

Brengt het traditionele Vlaamse verspreide patroon van bebouwing verhoogde kosten met zich mee? En wat als we onze ruimtelijke voetafdruk drastisch veranderen?

Deze ‘urban sprawl’ studie analyseert de verschillen in bebouwingspatronen en diens maatschappelijke kosten voor de thema’s mobiliteit, infrastructuur en open ruimte. Ruimtelijke toekomstscenario’s verkennen de gevolgen van het al dan niet verwezenlijken van een ruimteneutraal scenario conform de visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Meer weten? Lees het rapport hier  

In opdracht van: Vlaams Planbureau voor Omgeving

2017-2019