Het Ruimterapport

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving nam in 2018 het initiatief om een Ruimterapport (RURA) op te zetten en publiceerde in 2021 een opvolger. Het Ruimterapport beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van de ruimte/het ruimtelijk weefsel in Vlaanderen op basis van de laatst beschikbare kaarten, cijfers en cijferreeksen.  

VITO ondersteunde het Vlaams Planbureau voor Omgeving in de coördinatie van het ontwikkelproces van beide rapporten. Daarnaast stond VITO in voor een groot deel van het opgenomen kaart- en cijfermateriaal zoals de kernbegrippen (o.a. landgebruik, ruimtebeslag) en ruimtelijke typologieën (verstedelijkt – randstedelijk en landelijk gebied, kernen – linten – verspreide bebouwing).

Meer weten? Lees het RuimteRapport

In opdracht van: Vlaams Planbureau voor Omgeving 
2017-2022