Het Ruimterapport

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving heeft het initiatief genomen om een Ruimterapport (RURA) op te zetten. Het Ruimterapport beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van de ruimte/het ruimtelijk weefsel in Vlaanderen op basis van de laatst beschikbare cijfers.

VITO ondersteunt het Vlaams Planbureau voor Omgeving in de coördinatie van het ontwikkelproces en reikt waar nodig kaart en cijfermateriaal aan om het Ruimterapport te ontwikkelen, te publiceren en bekendheid te geven.

Meer weten? Lees het RuimteRapport

In opdracht van: Vlaams Planbureau voor Omgeving 
2017-2021