Projecten

2013 - Referentietaak RuimteModel Vlaanderen

DATUM
2013-2018
CONTACT
Ruimte Vlaanderen
PARTNERS
Ruimte Vlaanderen
BESCHRIJVING

Als onderdeel van een referentietaak tussen VITO en de Vlaamse Overheid, biedt VITO technisch-wetenschappelijke ondersteuning aan Ruimte Vlaanderen in opdrachten m.b.t. historische en/of te verwachten landgebruikveranderingen in Vlaanderen, berekend aan de hand van het Landgebruikbestand van Vlaanderen en het SimulatieTool van het RuimteModel Vlaanderen. Een belangrijk luik binnen de referentietaak is de vernieuwing van het landgebruiksbestand voor Vlaanderen op 10m resolutie. Uit dit landgebruiksbestand wordt de toestand van het ruimtebeslag in Vlaanderen afgeleid (nulmeting). Tevens worden er verschillende ruimtelijke indicatoren voor het meten van ruimtelijk rendement afgeleid uit het landgebruiksbestand. Verder wordt er - aan de hand van het SimulatieTool - gewerkt aan een Ruimte neutraal scenario voor Vlaanderen. In dit scenario wordt nagegaan in hoeverre de dagelijkse uitbreiding van het ruimtebeslag van momenteel 6ha/dag kan teruggevoerd worden naar 3ha/dag in 2020 en naar 0ha/dag in 2050 en wat de implicaties zijn voor de ruimtelijke structuur in Vlaanderen.

Sinds 2014 biedt VITO, binnen de referentietaak, ondersteuning aan Ruimte Vlaanderen voor het definiëren, kwantificeren en afbakenen van energielandschappen in Vlaanderen. Het betreft gebieden waarin een substantiële hoeveelheid hernieuwbare energie op een duurzame wijze opgewekt kan worden. Voor dit specifieke doel wordt gewerkt met een interactief ruimtelijk model. Het is een raster gebaseerde, interactieve atlas op een hoge resolutie van 1 ha die toelaat om voor alle vormen van hernieuwbare energieopwekking de bestaande en potentiële locaties en productiehoeveelheden cartografisch te bepalen.