Projecten

2015 - Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen

DATUM
2015-2016
CONTACT
Vlaamse overheid, Beleidsdomein RWO, Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Onderzoek en Monitoring
BESCHRIJVING

Deze studie past in de werkzaamheden van Ruimte Vlaanderen om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) op een wetenschappelijk gefundeerde wijze uit te bouwen tot een instrument waarmee de lange termijndoelstellingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen worden gerealiseerd. Het doel ervan is gedifferentieerde ontwikkelingskansen (voor wonen, werken, voorzieningen) te lokaliseren in Vlaanderen, rekening houdend met: (1) de knooppuntwaarde op vlak van openbaar vervoer van locaties (2) en het aanbod en de nabijheid van voorzieningen in de locaties. Deze twee indicatoren werden door VITO geoperationaliseerd en in kaart gebracht op 1 ha resolutie. De combinatie van de scores op beide indicatoren was aanleiding tot het onderscheiden van een 16-tal types van gebieden in Vlaanderen. Met andere woorden: het feit dat een bepaalde locatie sterk/zwak scoort op vlak van knooppuntwaarde en sterk/zwak op vlak van nabijheid aan voorzieningen, bepaalt de ontwikkelingskansen voor wonen, werken en voorzieningen die aan die locatie kunnen gekoppeld worden. De 16 types werden verder geanalyseerd op basis van ondermeer bevolkingsdichtheid, tewerkstelling, ruimtebeslag en bestemming. Zo ontstaat een concreter beeld met betrekking tot hun ruimtelijk gedifferentieerde ontwikkelingskansen. In de studie ontwikkelde VITO een geografische expliciete, cartografische benadering van deze problematiek. Ze vormt een startpunt voor meer concrete analyses en aanbevelingen voor de ontwikkelingsmogelijkheden op plekken die goed ontsloten zijn door het railnetwerk en/of een hoog niveau van voorzieningen hebben. Daarvoor zal ondermeer een simulatie en ruimtelijke optimalisatieoefening worden uitgevoerd met behulp van het RuimteModel Vlaanderen.

Rapport: Verachtert E., Mayeres I., Poelmans L., Van der Meulen M., Vanhulsel M. en Engelen G., 2016, Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen, studie uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen.