Projecten

2015 - RuBeLim Lokaal: Zoekzones voor lokale bedrijventerreinen in Limburg

DATUM
2015
CONTACT
Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid, Directie Ruimte, Provincie Limburg
BESCHRIJVING

De studie heeft als doel om zoekzones voor bijkomende lokale bedrijventerreinen te lokaliseren binnen alle Limburgse gemeenten. Dit gebeurt in opdracht van de Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid van de provincie Limburg, ter ondersteuning van de lokale besturen. De studie bouwt hiervoor verder op het OptimalisatieTool, dat werd ontwikkeld binnen de studie RuBeLim Regionaal. Het model resulteert in een set van kaarten met hierop potentiële locaties volgens twee scenario’s: een scenario ‘Verweven’ en een scenario ‘Scheiden’. De potentiële locaties kunnen bovendien handmatig worden bijgesteld aan de hand van een ‘kliktool’ op basis van specifieke terreinkennis of gemeentelijke beleidsopties die niet in rekening kunnen worden gebracht in het OptimalisatieTool.

Rapport: Poelmans, L., Verachtert, E., Engelen, G. en Van der Meulen M., 2015. Uitbreiden studie RuBeLim – Zoekzones voor lokale bedrijventerreinen. Studie voor potenties voor lokale bedrijventerreinen in Limburg.