Projecten

2018 - On-line GIS-Tool Walkability

LOCATION
Vlaanderen
DATUM
2017 - 2018
CONTACT
Vlaams Instituut Gezond Leven: Mieke Nolf, Werner De Wael, Sara D’Haese
PARTNERS
Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving
BESCHRIJVING

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft in samenwerking met het Vlaams Planbureau voor Omgeving en de Universiteit Gent, Departement Geografie, in een eerste fase een walkability indicator voor het Vlaamse grondgebied uitgewerkt en gedocumenteerd in een handleiding. De walkability indicator geeft inzicht in de mogelijkheden om zich via voetpaden te verplaatsen naar voorzieningen, knopen van openbaar vervoer, etc. Tevens werd een versie van een online GIS-toepassing ontwikkeld waarin de walkability indicator en een aantal achtergrondkaarten interactief te raadplegen zijn.

Voor de tweede fase van het project heeft VITO de opdracht gekregen om een Online GIS-Tool Walkability (afgekort als OGTW) te ontwikkelen waarin meer analytische functionaliteit ter beschikking wordt gesteld en het concept walkability en zijn analytische uitwerking aan een breder publiek bekend wordt gemaakt op een meer attractieve en laagdrempelige wijze.

Concreet is gevraagd om de volgende onderdelen/functionaliteit uit te werken:

  1. Gebruiksvriendelijk en communicatief sterker maken;
  2. Gebruiker kan zelf gebied voor analyse bepalen en invoeren;

VITO maakt bij de uitwerking uitvoerig gebruik van functionaliteit en softwareonderdelen uit online data- en kaart-viewers die het in recente opdrachten heeft ontwikkeld of nog in ontwikkeling heeft. Daarbij wordt gedacht aan het Antwerpse Groentool en het Zogenaamde Regio-Tool dat uit de opdracht Ontwikkeling en bovenlokale toepassing van een data-viewer voor ruimtelijke comparatieve analyses is voortgekomen.