Projecten

2013 - RuBeLim: Ruimte voor bedrijvigheid in Limburg. Studie voor potenties voor regionale bedrijventerreinen in Limburg

DATUM
2013
CONTACT
Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid, Directie Ruimte, Provincie Limburg
BESCHRIJVING

De studie heeft als doel om potenties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen binnen de kleinstedelijke gebieden (KSG) en specifieke economische knooppunten te lokaliseren. Dit gebeurt ter uitvoering van het geactualiseerd Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) en van de taakstelling voor bijkomende bedrijventerreinen in Limburg in functie van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Optimale locaties worden op een systematische en transparante wetenschappelijke wijze afgebakend aan de hand van het OptimalisatieTool. De potentiële locaties moeten hierbij beantwoorden aan een set van ruimtelijke criteria, waaronder de regels en randvoorwaarden van de ruimtelijke planning uit het RSPL en aan een aantal specifieke maatschappelijke wensen van de betrokken sectoren. Deze ruimtelijke criteria worden in rekening gebracht in vijf verschillende scenario’s: Omgeving, Tewerkstelling, Logistiek, Logistiek+ en Kenniscentra. Deze vijf scenario’s verschillen in het belang dat ze toekennen aan de ruimtelijke criteria voor het plaatsen van nieuwe bedrijventerreinen en leiden tot verschillende ruimtelijke configuraties. Het model resulteert in een set van kaarten met potentiële locaties volgens de vijf verschillende scenario’s en de score van iedere locatie met betrekking tot de in rekening gebrachte ruimtelijke criteria. Deze kaarten worden vertaald in een shortlist van best mogelijke locaties, met een verschillende omvang, die in een latere fase door de dienst Ruimtelijke planning en beleid van de provincie Limburg in meer detail gescreend kan worden. In een vervolgopdracht bouwt VITO een gelijkaardig tool om zoekzones voor lokale bedrijventerreinen af te bakenen in alle Limburgse gemeenten .

Rapport: Poelmans L. en Engelen G., 2013. RuBeLim: Ruimte voor bedrijvigheid in Limburg. Studie voor potenties voor regionale bedrijventerreinen in Limburg. Ref: 2013/RMA/R/255