Projecten

2018 - Landgebruikmodel voor dynamiek van Marokkaanse steden

LOCATION
Marokko
DATUM
2017 - 2018
CONTACT
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville: Toufiq Benali (Directeur de l’Urbanisme), Asmaa Zhani
PARTNERS
in onderaanneming van STRATEC SA.
BESCHRIJVING

De opdracht behelst de analyse van de snel groeiende steden in Marrokko en de ontwikkeling van een cellular automata landgebruikmodel om de dynamiek van de steden te begrijpen, te anticiperen, en, in goede banen te leiden. Voorlopig wordt het model toegepast op Tanger en Marrakesh. Beide steden werden geselecteerd omwille van hun typische geografische locatie, respectievelijk in de kustzonen en in het binnenland, en, omwille van de verschillende dynamiek die ze typeert. In de toekomst wil men met het model ander steden modelleren.

Het project omvat in essentie twee luiken, te weten:

  1. analyse van de ontwikkeling van de steden in het recente verleden (1982 tot heden);
  2. ontwikkeling van een CA-landgebruikmodel en zijn toepassing in groeiscenario’s.

De activiteiten van VITO situeren zich in het tweede luik van de studie. Een van het RuimteModel Vlaanderen afgeleid landgebruikmodel zal ontwikkeld worden en op beide steden toegepast worden. Bij gebrek aan betere landgebruikdata zal daarvoor gebruik gemaakt worden van kaarten afgeleid van satellietbeelden. In de mate van het mogelijke zullen verschillende morfologisch stedelijke structuren (hoge dichtheid hoogbouw, lage dichtheid hoogbouw, hoge dichtheid laagbouw, lage dichtheid laagbouw) worden onderscheiden. De scenario’s betreffen verschillende varianten met betrekking tot de verdichting van het bestaande stedelijke weefsel en de uitbreiding ervan.