Projecten

2017 - Integrating network distances into an Activity Based Cellular Automata land-use model. Semi-automated calibration and application to Flanders, Belgium

LOCATION
Vlaanderen
DATUM
2012 - 2017
CONTACT
Tomas Crols, Frank Canters (Promotor, VUB), Roger White (Promotor, MUN), Lien Poelmans (Promotor, VITO)
PARTNERS
VUB, Departement Geografie
BESCHRIJVING

Het belangrijkste objectief van deze studie bestond erin het door White, Engelen en Uljee (2012) ontwikkelde ACA Activity Based Cellular Automata model verder uit te bouwen en het toe te passen op Vlaanderen met het doel beleidsscenario’s door te rekenen.

Het ACA model werd aangepast door de Euclidische afstanden te vervangen door reistijden berekend op de bestaande netwerken voor privaat en publiek vervoer. Bijgevolg is het model ook beter inzetbaar als een LUTI land use transportation interaction model en kan de impact worden voorgecijferd van aanpassingen in het verkeerssysteem op het landgebruik. Daarnaast werden vergelijkingen van het model ook bijgesteld om beter om te kunnen gaan met verdichting van activiteiten in steden.

Om historische calibratie van het model voor Vlaanderen mogelijk te maken werd een techniek ontwikkeld en toegepast om landgebruikkaarten voor het verleden te herconstrueren op basis van de meest recente landgebruikkaart en remote sensing data van het verleden. Vervolgens kunnen ook kaarten met bevolkings- en tewerkstellingsdichtheid worden opgesteld.

Ook de techniek voor semi-automatische calibratie van CA-modellen werd verbeterd op basis van een iteratieve toepassing van een geautomatiseerde optimalisatieroutine (met genetisch algoritme). De gebruiker kan op basis van instellingen minder of meer gewicht geven aan bepaalde parameters in het calibratieproces.

Tenslotte werden met het model beleidsscenario’s doorgerekend. Input daarvoor was het Witboek Beleidsplan Ruimte dat recent door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid werd gepubliceerd. In lijn met het beleidskader ‘Ruimtelijk Rendement’ werd een zogenaam Ruimteneutraal scenario doorgerekend en vergeleken met een Business as Usual scenario.

Report: Tomas Crols, 2017. Integrating network distances into an Activity Based Cellular Automata land-use model. Semi-automated calibration and application to Flanders, Belgium, VUB-press. ISBN 9789057186639