Projecten

2016 - Ruimtelijke Staat van Vlaanderen

LOCATION
Vlaanderen
DATUM
2015 - 2016
CONTACT
Vlaamse overheid, Beleidsdomein RWO, Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Onderzoek en Monitoring: Stijn Vanacker
PARTNERS
VITO en SADL in onderaanneming van Vanden Broele NV
BESCHRIJVING

Middels een achttiental indicatoren werd een beschrijving gegeven van de Vlaams Ruimte volgens een vijftal thema’s: open ruimte, werken, wonen, leefomgeving en mobiliteit. In principe werd gekozen voor indicatoren die uit vorige studies beschikbaar waren. Ze worden cartografisch uitgewerkt en worden in een korte fiche beschreven. Voor de fiche geldt een template waarin aan de orde zijn: definitie, databronnen, berekeningsmethoden, toestand in Vlaanderen, evolutie in de tijd en uitdagingen voor de toekomst. Tenslotte worden de indicatoren ook weergegeven onder de vorm van een infographic bedoeld om de inhoud over te brengen bij het grotere publiek.

SADL en VITO leverden ieder 9 van de indicatoren. Voor VITO gaat het om indicatoren ontstaan uit eigen onderzoek met behulp van het RuimteModel Vlaanderen voor Ruimte Vlaanderen, LNE, VMM-MIRA en INBO-NARA. Er werden ook een paar nieuwe indicatoren ontwikkeld, en, alle indicatoren werden herberekend op basis van de meest recente data.

Report: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9083