Projecten

2016 - Analyse van de positie van Limburg in de Vlaamse studie ‘Ontwikkelkansen op basis van knooppuntwaarde en voorzieningen’

LOCATION
Vlaanderen, Limburg
DATUM
2016
CONTACT
Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid, Directie Ruimte, Provincie Limburg: Jo Schoefs
BESCHRIJVING

Ruimte Vlaanderen liet in functie van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) door VITO de studie “Ontwikkelingskansen o.b.v. knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen” uitvoeren. Ze is aanleiding tot een synthesekaart. Ze geeft de totale score op basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau van iedere 1ha-locatie in 16 verschillende categorieën of types. Uit de resultaten van de Vlaamse studie blijkt dat Limburg slechts beperkte ontwikkelkansen zou hebben, met name omwille van de beperkte ontsluiting via openbaar vervoer per spoor.

Deze opdracht heeft tot doel om de positie van Limburg concreter te analyseren, te verfijnen en te interpreteren binnen de studie van Ruimte Vlaanderen met het oog een beter inzicht te krijgen op de impact van het Vlaamse knooppuntmodel in Limburg. Dat is nodig om een onderbouwd debat aan te gaan met Vlaanderen over de toekomstige Limburgse ruimtelijke ontwikkeling.

VITO heeft daarom in groter detail gekeken naar de resultaten van de Vlaamse studie voor het grondgebied van de Provincie Limburg, en, voor een viertal grote regio’s binnen de provincie: Kempen, Maasland, Haspengouw en Midden-Limburg. De resultaten van de provincie Limburg wordt vergeleken met Vlaanderen, maar ook met de overige vier Vlaamse provincies. Tevens worden een paar scenario’s uitgewerkt met betrekking tot de opvangmogelijkheden van de verwachte bevolkingsgroei in Limburg.