Projecten

2017 - Ruimterapport Vlaanderen 2018

LOCATION
Vlaanderen
DATUM
2017 - 2018
CONTACT
Vlaamse overheid, Beleidsdomein RWO, Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Onderzoek en Monitoring Stijn Vanacker, Ann Pisman, Peter Willems, Ivo Palmers
BESCHRIJVING

Het departement Ruimte Vlaanderen binnen de Vlaamse overheid is belast met de taak een tweejaarlijks te verschijnen RURA (Ruimterapport) op te zetten. Dit beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van de ruimte/het ruimtelijk weefsel in Vlaanderen (op basis van de laatst beschikbare cijfers). Het RURA helpt beleidskeuzen wetenschappelijk te onderbouwen. De bevindingen van RURA dienen onder meer als basis voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en voor de Vlaamse regelgeving over Ruimtelijke ordening. Het eerste RURA levert eveneens cijfermateriaal aan voor het volgende regeerakkoord.

Dit RURA is een rapport dat de vergelijking kan doorstaan met gelijkaardige rapporten zoals het LARA (Landbouwrapport), MIRA (Milieurapport) en NARA (Natuurrapport). Het proces dat leidt tot het RURA is gelijkaardig als de processen voor de andere rapporten.

Deze opdracht omvat het uitvoeren van vooral coördinerende taken om samen met Ruimte Vlaanderen een kwalitatieve eerste versie van een RURA te ontwikkelen, te publiceren en bekendheid te geven tegen eind 2018. Het doel is drieërlei:

  • Een projectwerking opzetten om, samen met het departement Ruimte Vlaanderen, een kwalitatief RURA te ontwikkelen.
  • Een RURA, eerste versie, kunnen opleveren en publiceren eind 2018.

Diverse initiatieven nemen om dit rapport voldoende bekendheid te geven tijdens de komende twee jaren.