Projecten

2015 - Blauwdruk Systeemdynamisch Model Vlaanderen

DATUM
2015
CONTACT
VMM-MIRA
PARTNERS
VMM, LNE, INBO, OVAM, MOW, RWO, …
BESCHRIJVING

Als vervolg op de studies ‘Begeleidingsopdracht toekomstverkenningen milieu en natuur’ uitgevoerd voor LNE en ‘Haalbaarheidsstudie systeemdynamische modellering’  uitgevoerd voor VMM-MIRA, behelst deze opdracht het feitelijke bouwen van een operationeel systeemdynamisch model voor Vlaanderen. Met de implementatie ervan wordt de haalbaarheid van de stappen 2 en 3 uit het zogenaamde 4-stappenplan onderzocht. Het bedoelde systeemdynamische model beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkeling van Vlaanderen over een groot aantal gekoppelde thema’s (demografie, economie, energie, water, lucht, mobiliteit, landbouw & voeding, afval & materialen, natuur en ruimtegebruik) voor de periode 2010-2050. Bij de bouw van het model werd overleg gepleegd met tal van modelgebruikers binnen de Vlaamse administraties. Het model ondersteunt toekomstverkenningen op een bepaald abstractieniveau. Het staat in voor een uitgesproken integrale aanpak en bewaakt de consistentie in de veronderstellingen die gemaakt worden per thema. Maar, het model laat ook toe om voor één of meerdere thema’s meer diepgaande analyses uit te voeren door het inkoppelen van thematische modellen.

De opdracht werd afgerond met de oplevering van een draaiend model, ontwikkeld in de modelleeromgeving Extendsim, dat ter gelegenheid van de Brussels Sustainable Development Summit 2015 werd ingezet in een workshop.

Rapport: Blauwdruk Systeemdynamisch Model Vlaanderen