Projecten

2010 - Onderzoek omschrijving Platteland

DATUM
2010
CONTACT
VLM, Vlaamse Landmaatschappij
PARTNERS
AMRP – AMRP Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent
BESCHRIJVING

Deze opdracht beoogde een heldere en dynamische omschrijving van het begrip ‘Platteland’, dit met het oog op de ondersteuning van het plattelandsbeleid en -beheer in Vlaanderen. De opdracht behelsde verschillende onderdelen:

(1) een analyse van de verschillende definities en afbakeningen van het platteland zoals die in Vlaanderen en de omringende landen worden gehanteerd;

(2) de ontwikkeling van een set van criteria, die op een dynamische, op het doel gerichte en gekwantificeerde wijze inzetbaar is voor de afbakening van het platteland;

(3) een methodiek om op een gepaste wijze de criteria in te zetten voor de beoogde dynamische afbakening.

VITO nam deel aan deze studie in het tweede onderdeel en ontwikkelde op basis van het RuimteModel Vlaanderen een set van een zestal indicatoren die op basis van het landgebruik en de morfologie van de ruimte een afbakening van het platteland mogelijk maken. De indicatoren werden ook gekozen op basis van hun discriminerend vermogen om de ontwikkelingen in de tijd op het platteland, niet in het minst de verstedelijking van het platteland, scherp in beeld te brengen. Ze garanderen op die wijze hun bruikbaarheid voor monitoringdoeleinden.

Rapport: Pisman A., Verbeek T., Hanegreefs G., Leus W., Allaert G., 2011. Onderzoek Omschrijving Platteland. AMRP, Universiteit Gent