Projecten

2013 - Windplan Limburg

DATUM
2013-2014
CONTACT
Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid, Directie Ruimte, Provincie Limburg
BESCHRIJVING

Het doel van de studie bestaat erin de potenties voor windenergie in de Provincie Limburg te onderzoeken en het ‘Windplan Limburg’ uit 2012 enerzijds te actualiseren en anderzijds gebiedsdekkend te maken. De belangrijkste aandacht gaat naar de grootschalige windturbines en de inplanting ervan in parken van minimaal 3 entiteiten, conform de bepalingen in het geactualiseerde Ruimtelijke Structuurplan Limburg (RSPL). Het geactualiseerde windplan is in de eerste plaats een vertaling van de ruimtelijke visie van de Provincie Limburg over de inplanting van grootschalige windturbines. De ruimtelijke analyse gebeurt aan de hand van een wiskundig model dat rekening houdt met een aantal ruimtelijke en milieutechnische aspecten (veiligheidscriteria, VLAREM-normen, beleidsbeslissingen, natuurwaarde, etc.) en maatschappelijke criteria.

De studie ambieert een leidraad te vormen voor stedenbouwkundige ambtenaren en administraties voor Ruimtelijke Ordening, windenergieproducenten en adviesorganen over de meest geschikte inplantingsplaatsen voor grootschalige windturbines in de provincie Limburg.

Rapport: Poelmans, L., Janssens, L. & Engelen, G., 2014. Actualisatie en gebiedsdekkend maken van het Windplan Limburg. 2014/RMA/R/115.