Projecten

2007 - Steunpunt Ruimte en Wonen

DATUM
2007-2011
CONTACT
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement RWO (Ruimtelijke Planning)
PARTNERS
KU Leuven, U GENT, U Antwerpen
BESCHRIJVING

Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) was in de periode 2007-2011 één van de dertien door de Vlaamse regering erkende Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. SRW wil een beter inzicht verwerven in de transformaties in de ruimte en in het wonen die in Vlaanderen plaatsvinden en nagaan waarom en hoe de transformaties gebeuren. SRW bestaat uit een team Wonen, dat een verderzetting van het kenniscentrum Duurzaam Woonbeleid is, en een team Ruimte. VITO was binnen het team Ruimte verantwoordelijk voor het WP2 dat een gelaagd Constrained Cellular Automata model ontwikkelt voor Vlaanderen. De ontwikkeling gebeurt door middel van prototypes van groeiende complexiteit en bedrijfszekerheid. VITO levert ook input in de zgn. Visienota Ruimte en in de Ad hoc opdracht Scenario’s die in het kader van het BeleidsPlan Ruimte een methodiek uitwerkt om scenario’s deel te maken van de beleidsvoorbereiding (en –uitvoering) m.b.t. ruimte.

Rapport: Engelen G., Van Esch L., Uljee I., de Kok J-L., Poelmans L., Gobin A. en van der Kwast H., 2011. RuimteModel: Ruimtelijk-dynamisch Landgebruiksmodel voor Vlaanderen. Ref: 2011/RMA/R/242.