Projecten

2014 - Meetinstrument Omgevingskwaliteit

DATUM
2014
CONTACT
Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
PARTNERS
ANTEA NV (hoofdaannemer)
BESCHRIJVING

Binnen deze opdracht is een werkend prototype van een Meetinstrument Omgevingskwaliteit ontwikkeld. Een twaalftal indicatoren, onder meer nabijheid van voorzieningen en aanbod aan groen en open ruimte, zijn hiervoor geselecteerd om samen de kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen in beeld te brengen. De indicatoren zijn conceptueel ontwikkeld en technisch geïmplementeerd zodat een nulmeting voor het jaar 2014 is uitgevoerd. De nulmeting gebeurt aan de hand van kaarten op resolutie van 1ha en spiderdiagrammen. De indicatorwaarden worden geaggregeerd voor het Stedelijke gebied, het Randstedelijke gebied en het Landelijke gebied. De metadocumentatie van elke indicator is gedocumenteerd in technische fiches. Daarnaast besteedt de studie aandacht aan de functionele en technische specificaties van het beoogde meetinstrument dat in een latere fase ontwikkeld zal worden.

Rapport: Kirsten Bomans, Cedric Vervaet, Lotte Meuleman (ANTEA), Guy Engelen, en Stijn Vranckx (VITO), 2014. MEETINSTRUMENT OMGEVINGSKWALITEIT, ANTEA NV