Projecten

2011 - SRW Ad hoc opdracht Toekomstverkenning Vlaamse Ruimte

DATUM
2011
CONTACT
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement RWO (Ruimtelijke Planning)
PARTNERS
KU Leuven, U GENT
BESCHRIJVING

Als onderdeel van een ruimere praktijkoefening inzake toekomstverkenningen voor de Vlaamse Ruimte werd het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) in een ad-hoc opdracht gevraagd een praktijkoefening scenariobouw uit te werken. Een pilootproject waarbij de bruikbaarheid van scenario-analyse werd onderzocht voor het onderbouwen van beleidskeuzes, en meer concreet, voor de ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte. In verband met de beperkte beschikbare middelen en kortlopende karakter van de oefening werd in overleg met de administratie RWO en het kabinet RO besloten zoveel mogelijk gebruik te maken van de concepten en resultaten van de duurzaamheidsverkenning ‘Welvaart en leefomgeving’ (WLO, 2006) uit Nederland. De WLO-studie beschrijft in kwalitatieve en kwantitatieve termen de mogelijke veranderingen in Nederland van 2002 tot 2040 op basis van vier wereldbeelden: Sterk Europa, Globale Economie, Regionale Gemeenschappen en Transatlantische Markten. VITO droeg in belangrijke mate bij aan het kwalitatieve luik van de studie dat in beperkte mate werd opgezet als een participatief proces met een expertpanel. De wereldbeelden werden in dit luik geconcretiseerd voor Vlaanderen en de Vlaamse context voor de periode 2010 – 2050. Vervolgens droeg VITO zorg voor de kwantitatieve vertaling en de modellering van de ruimtelijke consequenties van de 4 wereldbeelden met behulp van het RuimteModel Vlaanderen.

Rapporten:

(1) Engelen G., Poelmans L., Uljee I., De Kok J.L. en Van Esch L., 2011. De Vlaamse Ruimte in 4 Wereldbeelden (eindrapport).

(2) Kuhk, A., Engelen, G., Van den Broeck, P., Lievois, E., Schreurs, J. en Moulaert, F., 2011. De toekomst van de Vlaamse Ruimte in een veranderende wereld: Aanzet tot scenario-analyse voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen, vertrekkend van de studie Welvaart en Leefomgeving Nederland (2006) / kwalitatieve analyse, ASRO, 109 p