Projecten

2011 - Toekomstverkenningen milieu en natuur

DATUM
2011
CONTACT
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.
BESCHRIJVING

Deze begeleidingsopdracht stelde zich tot doel de Vlaamse milieuoverheid bij te staan in de ontwikkeling van een realistisch traject voor een betere inbedding van toekomstverkenningen in de beleidscyclus. De Planningsgroep (LNE), NARA-team (INBO), MIRA-team (VMM) en de Studiedienst van de Vlaamse Regering willen een duidelijker geïntegreerd proces gedefinieerd zien, waarmee ze flexibel en daadkrachtig kunnen omgaan. Het voorstel bestaat uit een toekomstverkenning uitgevoerd in vier in elkaar ingebedde stappen, waarin gebruik gemaakt wordt van verschillende instrumenten die gefaseerd ingezet worden voor verschillende doeleinden, door verschillende partijen betrokken bij het natuur- en milieubeleid, met een doelstelling die zich gaandeweg meer richt op het definiëren en concretiseren van een beleid op de korte termijn.