Projecten

2013 - Ontwikkeling van een ZoekZoneModel (ZZM) voor de implementatie van de s-IHD

DATUM
2013-2015
CONTACT
Agentschap voor Natuur en Bos
PARTNERS
INBO
BESCHRIJVING

Het voor ANB ontwikkelde Kalibratiemodel wijst habitattypes (HT) toe aan 455 deelgebieden van de 38 Vlaamse SBZ-H. Met het oog op de verdere concretisering en lokalisatie van de oppervlaktedoelstellingen in de Managementplannen en op de feitelijke realisatie van de habitatdoelen, is een toewijzing op een meer gedetailleerd niveau. Zoekzones zijn de zones die per Europees te beschermen soort en per Europees te beschermen habitat de perimeter aangeven die gevrijwaard moet worden met het oog op het optimaal plaatsen van de instandhoudingsdoelstellingen. Om deze zoekzones af te kunnen bakenen wordt gebruik gemaakt van een van het OptimalisatieTool afgeleid en eraan gekoppeld instrument met de werknaam ZoekZoneModel (ZZM) . Het ZoekZoneModel bakent zoekzones af voor een 15-tal habitattypes op een resolutie van 1ha. De afbakening gebeurt binnen een aantal ecologische en juridische randvoorwaarden en rekening houdende met een aantal socio-economische belangen. Zo wordt er een koppeling voorzien met de Programmatische Aanpak Stikstof. Het ZoekZoneModel werd in de zomer van 2015 reeds ingezet om de voorlopige zoekzones af te bakenen (geopunt) en zal worden ingezet om de zoekzones voor het Managementplan 1.1 te lokaliseren.