Projecten

2010 - Raming baten geleverd door het Vlaamse Natura 2000-netwerk

DATUM
2010-2011
CONTACT
Agentschap voor Natuur en Bos
PARTNERS
UA, UGent
BESCHRIJVING

In het kader van de definitieve aanwijzing van de habitatrichtlijngebieden op het Vlaamse grondgebied en de definitie van de Instandhoudingsdoelen (IHD) voor de Europees te beschermen habitats en soorten per Speciale Beschermingszone brengt deze opdracht de economische waarde van het Vlaamse NATURA 2000-netwerk. Voor het identificeren, kwantificeren en monetariseren van deze baten wordt voortgebouwd op het kader van de “ecosysteemdiensten”.

VITO bouwt een instrumentarium uit dat in staat is voor verschillende ontwikkelingsscenario’s de impact op ecosysteemdiensten ruimtelijk weer te geven uitgaande van twee bestaande rekeninstrumenten/modellen, de Natuurwaardeverkenner en het RuimteModel, die een belangrijk deel van de basisinformatie bevatten, noodzakelijk voor deze studie.

Rapport: Broekx S., De Nocker L., Liekens I., Poelmans L., Staes J., Van der Biest K., Meire P. en Verheyen K., 2013. Raming van de baten geleverd door het Vlaamse NATURA 2000-netwerk. Ref:2013/RMA/R/0087