Projecten

2010 - Elia-Onthaalcapaciteit Clusterzones

DATUM
2010-2011
CONTACT
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
BESCHRIJVING

Deze opdracht is een eerste stap in een meer gestroomlijnde procedure voor het inplanten van nieuwe projecten voor de productie van hernieuwbare elektriciteit. Ze brengt voor de jaren 2010, 2015 en 2020 de gebieden in kaart waar projecten voor de winning van energie op basis van wind, zon, en WKK zich preferentieel kunnen vestigen op basis van de berekeningen uitgevoerd met 2 door VITO ontwikkelde modellen: het zogenaamde MilieuKostenModel, dat eerder werd ingezet voor het opstellen van de ‘Prognoses voor hernieuwbare energie en WKK tot 2020’, en het RuimteModel Vlaanderen, dat ontwikkeld werd voor de analyse van landgebruikveranderingen tot 2050. De geografische allocatie van de potentiële projecten is aanleiding tot het schatten van de noodzakelijke onthaalcapaciteit die te realiseren is ter hoogte van de transformatiestations van Elia.

Rapport: Poelmans L., Lodewijks P. en Engelen G., 2011. Onthaalcapaciteit Clusterzones. Ref:2011/RMA/R/344