Projecten

2013 - Referentietaak Natuurrapportering Vlaanderen

DATUM
2013-2018
CONTACT
INBO
BESCHRIJVING

Als onderdeel van een referentietaak tussen VITO en de Vlaamse Overheid, biedt VITO technisch-wetenschappelijke ondersteuning aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in opdrachten m.b.t. het Landgebruikbestand van Vlaanderen en het OptimalisatieTool van het RuimteModel Vlaanderen. Dit gebeurt in het kader van de opmaak van het Natuurrapport (NARA) door INBO. In 2014 werd werk gemaakt van een landgebruikskaart voor Vlaanderen die als basisbestand dient voor het berekenen van de toestand van een aantal ecosysteemdiensten in functie van het NARA-T rapport uit 2014. Het in kaart brengen van de ecosysteemdiensten gebeurt voor een groot deel in de GDX-scripting language, die hiervoor door VITO werd ontwikkeld. Verder wordt er binnen de referentietaak gewerkt aan een op maat gemaakt OptimalisatieTool waarin het landgebruik in Vlaanderen geoptimaliseerd wordt in functie van ecosysteemdiensten.

Rapport: Poelmans, L., Van Daele, T., 2014. Landgebruikskaart NARA-T 2014. Ref.2014/RMA /R /45