Team

Het team Ruimtelijk Dynamische Modellering (RDM) bestaat uit geografen, bio-ingenieurs,  wiskundigen, informatici en fysici.

Guy Engelen

Guy Engelen (MSc.) is economische geograaf gespecialiseerd in de modellering van landgebruik op hoge ruimtelijke resolutie als onderdeel van geïntegreerde modellen en beslissingsondersteunende systemen (DSS). Hij werkte mee aan tal van O&O projecten m.b.t. landgebruikmodellering, landgebruik-transport-interactie modellen (LUTI), en integrale modellering voor ruimtelijke planning, integraal kustbeheer, integraal bekkenbeheer, bestrijding van woestijnvorming en duurzame ontwikkeling. Sinds 2005 is hij werkzaam bij VITO als Projectverantwoordelijke van het RDM team.  

Lien Poelmans

Lien Poelmans (Ph.D.) behaalde een master in de fysische geografie en in de milieuwetenschappen en -technologie aan KUL. In de periode van 2006 -2010 werkte ze als doctoraatsbursaal aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de K.U.Leuven met als onderzoekstopic het modelleren van de stedelijke groei in Vlaanderen en de hydrologische impact ervan. Sinds 2010 is Lien werkzaam bij VITO in het RDM team. Ze is actief betrokken bij verschillende projecten waarin scenario’s voor landgebruiksveranderingen in Vlaanderen worden opgemaakt en waarin op een modelmatige wijze gewerkt wordt aan de optimale inplanting van socio-economische functies in de ruimte. 

Leen Van Esch

Leen Van Esch (MSc.), is licentiaat in de Fysische geografie en behaalde ook het diploma van Master in de Milieuwetenschappen en –technologie, beide aan de Katholieke Universiteit Leuven. Bij VITO is ze al tien jaar tewerkgesteld als onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Ruimtelijk-dynamisch modelleren en werkte ze op talrijke projecten rond landgebruiks- en emissiemodellering alsook de modellering van elektromagnetische blootstelling. Ook het verkennen van het potentieel aan hernieuwbare energie aan de hand van de Dynamische Energieatlas behoren tot haar kerntaken.

Karolien Vermeiren

Karolien Vermeiren (Ph.D.) behaalde een master in de geografie en het diploma Leraar – optie geografie aan KUL. In de periode van 2009 – 2015 was ze tewerkgesteld als assistent aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de K.U.Leuven met als onderzoekstopic het modelleren van de stedelijke groei en sociale segregatie in ontwikkelingslanden. In 2015 behaalde ze haar doctoraat in dit onderwerp. Sinds 2014 is ze tewerkgesteld door VITO als onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Ruimtelijk-dynamisch modelleren. 

Els Verachtert

Els Verachtert (Ph.D. Ir.) werkt sinds 2012 als onderzoekster voor VITO: eerst binnen de onderzoeksgroep Industriële Emissies en sinds 2014 binnen het team Ruimtelijk-dynamisch modelleren. Daar zet Els haar GIS-expertise voornamelijk in voor projecten waar landgebruik en landgebruikmodellering centraal staan.behaalde Els behaalde een master van Bio-Ingenieur in het Land- en bosbeheer (KULeuven, 2007) en doctoraat i.v.m. bodemerosie in de onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie (KULeuven, 2011). Nadien werkte ze mee aan een project rond stedelijke groei in ontwikkelingslanden en een consultancy opdracht rond duurzame landbouw.

Jean-Luc De Kok (Ph.D.) behaalde in 1993 zijn doctoraat in de fysica aan de Universiteit te Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op het ontwerp van beleidsondersteunende systemen en de  systeemdynamische modellering van integrale systemen. Hij heeft een brede ervaring met onderzoek en onderwijs rond de integratie van wetenschap en beleid, interdisciplinaire modellering en het ontwerp van beslissingsondersteunende instrumenten. Van 1999 tot 2008 was hij werkzaam als universitair docent aan de Universiteit van Twente, op het gebied van integraal waterbeheer en systeemanalyse.Sinds 2008 werkt hij bij VITO. Zijn werk omvat onderzoek, project management en onderzoeksacquisitie gericht op de ontwikkeling van beleidsondersteunende instrumenten en systeemdynamische modellering waarbij interdisciplinariteit een rol speelt. 

Inge Uljee

Inge Uljee (MSc.) is een Wiskundige met als specialisatie Informatica. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van landgebruikmodellen evenals integrale ruimtelijke modellen in het RDM team. Ze heeft bijzonder veel ervaring in softwareontwikkeling in Pascal en C++ onder Windows en is een sleutelfiguur met betrekking tot het technisch ontwerp en implementatie van ongeveer 30 commerciële en/of wetenschappelijke software producten. Ze heeft uitgebreide ervaring met Systeemdynamische modellering, Geostatistische analyses, GIS-systemen en GIS-modellering. 

Maarten van der Meulen

Maarten Van der Meulen (MSc.), software-ontwikkelaar bij VITO sinds februari 2013, is informaticus met bijvak fysica. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van complexe professionele softwareproducten op het Windows en het Unix platform in de domeinen: c ruimtelijk modelleren, optimalisatie, artificiële intelligentie, internet en kennistechnologie. In VITO is Maarten verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van alle softwareonderdelen van de GeoDynamiX toolbox, het RuimteModel Vlaanderen, en, alle ervan afgeleide instrumenten voor optimalisatie en simulatie van ruimtelijke problemen. Hij heeft ook ruime ervaring met QGIS.

Liliane Janssen (BSc.) is binnen VITO als informaticus en software analist aan de slag sinds 1991. Ze heeft bijzonder veel ervaring in het ontwikkeling van GIS-toepassingen en -modellen (ArcView/ArcGIS, Avenue/Visual Basic, ESRI model builder en Python), het ontwikkeling van user interfaces (Visual Basic) en het programmeren in fortran. Liliane verzorgt het GIS-werk in verschillende projecten van de onderzoeksgroepen Ruimtelijk-Dynamische Modellering en Atmosfeermodellering.

Tomas Crols

Tomas Crols (MSc.) studeerde geografie en werkte in 2011 als onderzoeker rond duurzaamheid in kustgebieden aan de Vrije Universiteit Brussel.Sinds eind 2011 is hij doctoraatsstudent in het 'Cartography and GIS' team van de VUB en in het RDM team van VITO.Hij werkt aan een activiteit-gebaseerde variant van het landgebruikmodel van VITO.Naast landgebruik worden ook de bevolking en de tewerkstelling met een groot ruimtelijk detail gesimuleerd voor Vlaanderen en Brussel, met meer aandacht voor transport en interacties op grotere afstanden.