Onderzoek

Het RuimteModel Vlaanderen is een dynamisch landgebruiksmodel met een ruimtelijke resolutie van 1 ha dat werd ontwikkeld om de verschillende aspecten van landgebruik en landgebruiksveranderingen in kaart te brengen. Het is bij uitstek bedoeld voor beleidsmakers, ruimtelijke planners en onderzoekers. Het helpt hen om de complexiteit van ruimtelijke structuur en morfologie van Vlaanderen te doorgronden, veranderingen erin te anticiperen, en, in de mate van het mogelijke, de evolutie bij te sturen.

Het model geeft inzicht in de toestand van de landgebruik op basis van een landgebruiksbestand op hoge resolutie en een set van onderliggende data. Het berekent landgebruiksveranderingen tot 40 jaar in de toekomst als gevolg van de autonome dynamiek, beleid, en externe, sturende processen zoals bevolkingsgroei en macro-economische ontwikkelingen. Als voorspellend instrument voor scenario-analyse ondersteunt het RuimteModel het ontwerp van ruimtelijke beleidsmaatregelen evenals de a priori inschatting van de effectiviteit ervan. Als instrument voor ruimtelijke optimalisatie biedt het model de mogelijkheid om optimale locaties te selecteren voor functies van de meest diverse aard en dit op basis van op de toepassing gerichte ruimtelijke criteria.

Hoe het RuimteModel Vlaanderen is ontwikkeld en welke methoden zijn toegepast kan u terug vinden bij Onderzoeksmethoden.

Bent u geïnteresseerd in resultaten van uitgevoerde projecten, raadpleeg ons overzicht van projecten  en publicaties.